• +48 519 307 206
  • michalina.polanska@wp.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie prawa administracyjnego świadczę usługi w zakresie doradztwa  prawnego, a także reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Przygotowuję też pisma procesowe w postaci m.in.:

  • odwołań od decyzji organów administracji publicznej,
  • skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych,
  • opinii prawnych,
  • projektów pism