• +48 519 307 206
 • michalina.polanska@wp.pl

PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego zajmuję się reprezentacją Klienta między innymi w  sprawach dotyczących:

 • zapłaty z tytułu umów, czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • błędów medycznych,
 • uznania czynności prawnej za bezskuteczną,
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • zasiedzenia,
 • ustanowienia służebności,
 • zniesienia współwłasności,
 • rozliczenia nakładów,
 • ochrony prawa własności i posiadania,
 • spraw wieczystoksięgowych,

 

Nadto sporządzam:

 • projekty pism procesowych (np.: pozwy, wnioski, ugody)
 • środki odwoławcze w postaci sprzeciwów od nakazu zapłaty, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych;
 • opinie prawne.