• +48 519 307 206
  • michalina.polanska@wp.pl

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zajmuję się reprezentacją zarówno pracowników jak i pracodawców przed sądami pracy i sądami ubezpieczeń społecznych w sprawach dotyczących m.in.

  • nieuzasadnionych lub niezgodnych z prawem rozwiązań stosunku pracy i uzyskiwaniem roszczeń z tym związanych (przywrócenie do pracy, wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, odszkodowanie, odprawa),
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym spraw o rentę, emeryturę, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie,
  • opiniowania umów o pracę, umów zlecenia, umów o zakazie konkurencji.

 

Nadto sporządzam pisma procesowe w postaci:

  • projektów wniosków, pozwów,
  • środków odwoławczych tj. zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, odwołań od decyzji ZUS lub KRUS.