• +48 519 307 206
  • michalina.polanska@wp.pl

PRAWO SPADKOWE

W zakresie prawa spadkowego zajmuję się reprezentacją Klienta między innymi w sprawach dotyczących:

  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • podziału spadku,
  • uznania za zmarłego,
  • stwierdzenia zgonu,
  • zachowku,

 

Nadto sporządzam:

  • projekty pism procesowych (np.: wnioski, ugody),
  • środki odwoławcze w postaci zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych,
  • opinie prawne.